Zespół

Zapraszamy do współpracy!
Anna RzempołuchPsycholog i Psychoterapeutatel. +48 694 624 432

Jestem psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie K.Wyszyńskiego w Warszawie oraz Profesjonalną Szkołę Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbyłam staż w Ośrodku Ogród Instytutu Psychologii Zdrowia. Współpracując z Instytutem i Niebieską Linią pracowałam jako trener prowadząc szkolenia dla specjalistów z zakresu pomocy psychologicznej na Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej. Prowadzę praktykę prywatną, mam wieloletnie doświadczenie w pracy w poradniach zdrowia psychicznego w Wołominie, Radzyminie i Warszawie. Prowadziłam grupy wsparcia, warsztaty, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Pracowałam udzielając wsparcia chorym i ich rodzinom w Hospicjum w Wołominie.

Prowadzę terapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz terapię par i poradnictwo rodzinne.

Pracuję w podejściu integracyjnym. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Pomagam osobom cierpiącym min. na nerwice, depresje, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości i zachowania, osobom będącym w żałobie po stracie bliskiej osoby, w kryzysie lub w innych trudnych sytuacjach życiowych. Pomagam ludziom pragnącym zmienić jakość swojego życia. Podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i warsztatach min. w Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.

Pracuję pod stałą opieką certyfikowanego superwizora.

Martyna ChajdasPsycholog i psychoterapeuta
tel. +48 609 453 323

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim a następnie czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i IPZ. Odbyłam staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia IPZ “Ogród” prowadząc sesje psychoterapii indywidualnej i współprowadząc terapię grupową. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w czasie wieloletniej pracy w Poradniach Zdrowia Psychicznego, a także prowadząc szkolenia i grupy wsparcia.

Jako psychoterapeuta pracuje w podejściu integracyjnym, polegającym na czerpaniu z zasobów różnych podejść zależnie od potrzeb i problemów klienta. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych z problemami osobistymi, zaburzeniami lękowymi, nastroju, osobowości, odżywiania oraz terapią par, poradnictwem psychologicznym i wspomaganiem rozwoju osobistego.

Pracuję pod stałą superwizją kliniczną certyfikowanych superwizorów PTP.

Małgorzata ZawadkaPsycholog, Psychoterapeuta i Psychotraumatologtel. +48 695 783 327

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i psychotraumatologiem. Pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) a także EMDR-EyeMovementDesensitization and Reprocessing.

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Aktualnie rozwijam swoje umiejętności psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na w/w uniwersytecie. Ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu psychotraumtologii. Posiadam certyfikat psychoterapeuty EMDR Europe. Swoje umiejętności doskonalę uczestnicząc w konferencjach psychologicznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Szpitalu Bródnowskim, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od kilku lat jestem zawodowo związana z Centrum Medycznym w Radzyminie. Pracuję w Poradni Psychologicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego.

W mojej pracy szczególny nacisk kładę na budowanie relacji terapeutycznej.Najważniejsze jest dla mnie dobro pacjenta, poszanowanie jego godności i praw. Pomagam ludziom pokonywać traumatyczne wydarzenia i życiowe kryzysy a także poznawać siebie w celu poprawy jakości życia i prawidłowego funkcjonowania.

Pracuję terapeutycznie z dorosłymi i młodzieżą doświadczającymi: zaburzeń lękowych, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych, zaburzeń po traumach (PTSD, PTSD-Complex), depresji a także problemów w relacjach, przemocy, straty i żałoby.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR (PTT EMDR).

Pracuję pod nadzorem certyfikowanego superwizora.

Prowadzę również praktykę w Warszawskim Gabinecie przy ulicy Dembego 7 m. 52

Krzysztof PowierzaTerapeuta uzależnieńtel. +48 533 128 128krzysztofpowierza.pl
PSYCHOLOG – SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

 

Jestem Psychologiem, Specjalistą Psychoterapii Uzależnień nr certyfikatu – 2362 oraz Psychoterapeutą CBT w trakcie szkolenia, III rok (Szkoła Psychoterapii Poznawczo -Behawioralnej „CRESCENTIA” CBT w Warszawie) oraz Psychoterapeutą Schematu ISST.

 

Podchodzę do każdego klienta z szacunkiem i otwartością, korzystając ze sprawdzonych metod terapeutycznych wywodzących się z Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Terapii Schematów. Ponadto, staram się być na bieżąco z najnowszymi badaniami empirycznymi, aby zapewnić swoim klientom bezpieczną i efektywną pomoc.

 

W swojej praktyce koncentruję się na indywidualnych potrzebach pacjenta: za każdym razem uważnie dopasowując metody pracy do jego temperamentu, osobowości i rodzaju trudności, z którymi się boryka. Do zgłaszającej się do mnie osoby podchodzę z szacunkiem, troską i empatią. Staram się zrozumieć problemy i czynniki, które doprowadziły do rozwinięcia się objawów oraz wesprzeć w ich rozwiązywaniu. Pacjentom zapewniam atmosferę dyskrecji i akceptacji. Wierzę, że każdy człowiek dysponuje zasobami, które pozwalają mu dokonać korzystnej zmiany. Skoncentrowane, głębokie oddziaływanie psychoterapeutyczne, może przynieść zanik uciążliwych objawów, wyzwolenie pacjentów z utrwalonych negatywnych reakcji, starych wzorców przywiązania, nieświadomych bazowych schematów i ran emocjonalnych. Może wzbogacić życie o nowe rozwiązania.

 

Doświadczenie w temacie uzależnień zdobyte na podstawie własnych przeżyć sprawiły, że znalazłem jeszcze więcej siły i motywacji do poszerzania swojej wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Z ogromną radością i jeszcze większą dumą potwierdzam, że od 2000 roku zachowuję trzeźwość. W tej trudnej drodze był jednak sens – teraz już wiem co przeżywają osoby zmagające się z tym samym problemem. To właśnie dlatego chcę podzielić się z Tobą swoim doświadczeniem, podpowiadając jak znaleźć właściwą drogę prowadzącą do trzeźwości.

 

Specjalizuję się w uzależnieniach od substancji psychoaktywnych oraz zaburzeniach behawioralnych takich jak: Hazard, zaburzenia odżywiania, zaburzenia seksualne.

Terapię Poznawczo-Behawioralną oraz Terapię Schematów stosuję w leczeniu uzależnień oraz syndromów takich jak:

– DDA – Dorosłe Dziecko Alkoholika

– Współuzależnienie

 

Pracuję z osobami pijącymi ryzykownie lub szkodliwie, stosując Program Ograniczenia Picia, gdzie nie ma konieczności stosowania całkowitej abstynencji.

 

 

Zajmuję się zaburzeniami lękowymi takimi jak: Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, lęk społeczny.

Obszarem mojej pracy są zaburzenia osobowości takie jak: Narcyzm, Borderline, osobowość zależna, osobowość unikająca, Anankastyczne (perfekcjonizm) zaburzenie osobowości.

Pracuję z tak zwaną podwójną diagnozą, zaburzenie osobowości plus uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Do tych zaburzeń osobowości stosuję zazwyczaj Terapię Schematów połączoną z Terapią CBT opartą na protokołach.

Współpracuję z lekarzem psychiatrą, jeśli widzę, że kontakt z psychiatrą byłby pomocny, informuję niezwłocznie o tym pacjenta.

 

Swoją pracę regularnie poddaję superwizji. Biorę udział w superwizjach grupowych w obszarze uzależnień. Raz w miesiącu poddaję się superwizji grupowej w obszarze Terapii schematów. W ramach szkoły CBT, uczestniczę w superwizjach grupowych CBT.

Pracę terapeutyczną opieram na konceptualizacji problemów pacjenta, zgodnie z założeniami terapii Poznawczo-Behawioralnej jak i Terapii Schematów.

 

Wykształcenie:

 

Psychologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Szkołę SpecjalistówPsychoterapii Uzależnień „Care Brok”.

Szkolenie Program Ograniczenia Picia – „Care Brok”.

Szkolenie Praca Terapeutyczna z Młodym Pacjentem i Jego Rodziną – „Care Brok”.

Chemsex w Terapii Uzależnień – SKA w Warszawie.

Szkolenie Personelu Medycznego z Zakresu Psychoonkologii w Instytucie Matki i Dziecka.

Coaching Kariery i Jobcoaching – Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie.

Terapia Schematów ISST – International Society of Schemat Therapy – w trakcie certyfikacji

Terapię Schematów – Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie.

Terapię Schematów – Rozwijanie umiejętności w Terapii Schematów – Sensica Toruń.

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej –Crescentia – w trakcie szkolenia (III rok)

Specjalista Psychoterapii Uzależnień –certyfikat nr 2362

 

 

Pracuję stacjonarnie lub online!

Katarzyna Kocoń-RychterPsycholog, Psychoterapeuta
tel. +48 503 790 676

Jestem doktorem nauk medycznych, psychologiem, psychoterapeutą.

W 2003 roku ukończyłam psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS) w Warszawie. W 2009 roku ukończyłam kurs psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W 2010 roku obroniłam doktorat także w IPiN. Odbyłam studia podyplomowe z Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej (SWPS) i z Psychologii Klinicznej realizowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej i IPiN.

Doświadczenie zawodowe zdobywam nieprzerwanie od 1999 roku, kiedy to zaczęłam uczęszczać na różnego rodzaju staże i wolontariaty w zakresie pomocy psychologicznej. Przez 8 lat byłam zawodowo związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii. Moja praca zawodowa przebiega trójtorowo: praca z klientem/pacjentem w zakresie bezpośredniej pomocy psychologicznej (Poradnie Zdrowia Psychicznego i gabinet prywatny nieprzerwanie), praca dydaktyczna i naukowa. Jestem autorką blisko trzydziestu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Jestem adiunktem w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Prowadzę zajęcia dydaktyczne z psychologii klinicznej i psychologii rozwojowej na kierunku psychologia, jestem promotorem prac magisterskich, a także opiekunem Koła Naukowego Studentów Psychologii. Jednocześnie zajmuję się badaniami naukowymi.

Ponadto pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Sulejówku, a także w gabinetach prywatnych w Warszawie i Wołominie.

Pracuję przede wszystkim z osobami dorosłymi doświadczającymi różnego rodzaju trudności związanych ze zdrowiem psychicznym, codziennym funkcjonowaniem, w sytuacjach kryzysu, doświadczających poczucia osamotnienia, zagubienia, mających obniżone poczucie własnej wartości. Prowadzę psychoterapię integracyjną osób dorosłych i nastolatków cierpiących z powodu problemów osobistych, zaburzeń lękowych, nastroju, osobowości, terapię par i poradnictwo psychologiczne, w razie potrzeby konsultacje dla rodzin i rodziców.

Pracuję pod stałą opieką certyfikowanego superwizora.

Rafał OsińskiLekarz psychiatratel. +48 690 895 363

Jestem lekarzem, specjalistą psychiatrą. Posiadam wieloletnie doświadczenie kliniczne, zdobyte zarówno podczas pracy w szpitalu, jak również w trakcie praktyki indywidualnej. Podczas spotkań z pacjentem zawsze największy nacisk kładę na indywidualne podejście, spojrzenie na każdego w szerszej perspektywie, zarówno medycznej, społecznej, jak i rodzinnej.

Przyjmuję osoby dorosłe, jak również młodzież od 13 rż (wspólnie z opiekunem). Konsultuję również w języku hiszpańskim (consulto también en español).

W pracy najważniejszy dla mnie jest komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Kryzys psychiczny, niezależnie od przyczyny i nasilenia, jest zawsze dla każdej osoby bardzo trudnym doświadczeniem. Moim celem jest, aby przez tę traumę każdy przeszedł jak najłagodniej. Sposoby pomocy bywają różne, z tego powodu wielką wagę przywiązuję do diagnostyki i pełnego zdefiniowania problemu. Pacjent jest dla mnie podmiotem i ekspertem na swój temat, dlatego wszelkie decyzję terapeutyczne szczegółowo wyjaśniam i staram się nie pozostawić pacjenta z żadnym pytaniem czy wątpliwościami. Leczenie farmakologiczne prowadzę zgodnie z najnowszą wiedzą i zawsze przy uwzględnieniu przeciwwskazań czy działań niepożądanych. Wielokrotnie okazuje się, że leczenie biologiczne nie jest konieczne, bądź jest dodatkiem do psychoterapii. Dlatego w swoim podejściu do pacjenta zawsze podkreślam wagę współpracy psychiatry i psychoterapeuty.

Moje doświadczenie

Studia medyczne ukończyłem w 2004 r. na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Specjalizację w zakresie psychiatrii ukończyłem w 2010 roku w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, a w 2011 roku zakończyłem 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie. W latach 2010- 2013 pracowałem w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rasztowie, gdzie pełniłem obowiązki lekarza oraz przez pewien czas kierownika Zakładu. W trakcie studiów odbyłem półroczny staż w University Hospital Arnau de Vilanova w Lleidzie w Hiszpanii, zaś w ramach stażu podyplomowego szkoliłem się w University Hospital of Leicester w Anglii. Do maja 2020r. byłem zatrudniony w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku. Od wielu lat konsultuję pacjentów z problemami psychiatrycznymi na oddziałach internistycznych oraz pacjentów z problemami psychogeriatrycznymi w Domach Opieki (m.in. centrum Alzheimera w Warszawie, Pałac Seniora w Sulejówku).

Regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach psychiatrycznych, działam również naukowo, m.in. publikacje na temat terapii choroby Alzheimera oraz depresji w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W swojej pracy klinicznej zajmuje się wszystkimi zaburzeniami i problemami psychicznymi. W szczególności są to:

  • lęk i zaburzenia nerwicowe
  • depresja
  • choroba afektywna dwubiegunowa (dawna nazwa: psychoza maniakalno- depresyjna)
  • zaburzenia psychotyczne (w tym schizofrenia)
  • zespoły otępienne (w tym choroba Alzheimera)
  • zaburzenia osobowości
  • zaburzenia snu (bezsenność)
  • objawy psychiczne u osób starszych (psychogeriatria)
  • uzależnienia od leków uspokajających

Posiadam uprawnienia do wystawiania recept (także refundowanych), zwolnień lekarskich ZUS-ZLA, zaświadczeń lekarskich.