Zespół

Zapraszamy do współpracy!
Anna RzempołuchPsycholog i Psychoterapeuta
tel. +48 694 624 432

Jestem psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie K.Wyszyńskiego w Warszawie oraz Profesjonalną Szkołę Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbyłam staż w Ośrodku Ogród Instytutu Psychologii Zdrowia. Współpracując z Instytutem i Niebieską Linią pracowałam jako trener prowadząc szkolenia dla specjalistów z zakresu pomocy psychologicznej na Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej. Prowadzę praktykę prywatną, mam wieloletnie doświadczenie w pracy w poradniach zdrowia psychicznego w Wołominie, Radzyminie i Warszawie. Prowadziłam grupy wsparcia, warsztaty, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Pracowałam udzielając wsparcia chorym i ich rodzinom w Hospicjum w Wołominie.

Prowadzę terapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz terapię par i poradnictwo rodzinne.

Pracuję w podejściu integracyjnym. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Pomagam osobom cierpiącym min. na nerwice, depresje, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości i zachowania, osobom będącym w żałobie po stracie bliskiej osoby, w kryzysie lub w innych trudnych sytuacjach życiowych. Pomagam ludziom pragnącym zmienić jakość swojego życia. Podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i warstatach min. w Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.

Pracuję pod stałą opieką certyfikowanego superwizora.

Martyna ChajdasPsycholog i psychoterapeuta
tel. +48 609 453 323

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim a następnie czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i IPZ. Odbyłam staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia IPZ “Ogród” prowadząc sesje psychoterapii indywidualnej i współprowadząc terapię grupową. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w czasie wieloletniej pracy w Poradniach Zdrowia Psychicznego, a także prowadząc szkolenia i grupy wsparcia.

Jako psychoterapeuta pracuje w podejściu integracyjnym, polegającym na czerpaniu z zasobów różnych podejść zależnie od potrzeb i problemów klienta. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych z problemami osobistymi, zaburzeniami lękowymi, nastroju, osobowości, odżywiania oraz terapią par, poradnictwem psychologicznym i wspomaganiem rozwoju osobistego.

Pracuję pod stałą superwizją kliniczną certyfikowanych superwizorów PTP.

Małgorzata ZawadkaPsycholog, Psychoterapeuta i Psychotraumatolog
tel. +48 695 783 327

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i psychotraumatologiem. Pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) a także EMDR-EyeMovementDesensitization and Reprocessing.

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Aktualnie rozwijam swoje umiejętności psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na w/w uniwersytecie. Ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu psychotraumtologii. Posiadam certyfikat psychoterapeuty EMDR Europe. Swoje umiejętności doskonalę uczestnicząc w konferencjach psychologicznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Szpitalu Bródnowskim, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od kilku lat jestem zawodowo związana z Centrum Medycznym w Radzyminie. Pracuję w Poradni Psychologicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego.

W mojej pracy szczególny nacisk kładę na budowanie relacji terapeutycznej.Najważniejsze jest dla mnie dobro pacjenta, poszanowanie jego godności i praw. Pomagam ludziom pokonywać traumatyczne wydarzenia i życiowe kryzysy a także poznawać siebie w celu poprawy jakości życia i prawidłowego funkcjonowania.

Pracuję terapeutycznie z dorosłymi i młodzieżą doświadczającymi: zaburzeń lękowych, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych, zaburzeń po traumach (PTSD, PTSD-Complex), depresji a także problemów w relacjach, przemocy, straty i żałoby.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR (PTT EMDR).

Pracuję pod nadzorem certyfikowanego superwizora.

Krzysztof PowierzaTerapeuta uzależnień
tel. +48 533 128 128
krzysztofpowierza.pl

Terapeuta uzależnień z wieloletnią praktyką we współpracy z ludźmi uzależnionymi od alkoholu i narkotyków. Wiem co przeżywają, ponieważ mam za sobą podobne doświadczania.

Pokonałem uzależnienia i chcę wesprzeć w powrocie do normalnego życia tych, którzy się jeszcze z nimi zmagają. Podzielę się swoim doświadczeniem w drodze ku trzeźwości, podpowiadając, jak znaleźć motywację i uniknąć pułapek codzienności.

Pomaganie ludziom jest moim celem i moją pasją, motorem napędowym, dzięki któremu doskonalę swoje umiejętności i z dnia na dzień staję się nie tylko lepszym terapeutą, ale i lepszym człowiekiem.

Zarówno własne doświadczenia, jak i kilkunastoletnia praca z osobami uzależnionymi są motywacją do konsekwentnego wzbogacania mojej wiedzy teoretycznej i praktycznej:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , kierunek psychologia;

CARE Brok „Szkoła Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień”.

Katarzyna Kocoń-RychterPsycholog, Psychoterapeuta
tel. +48 503 790 676

Jestem doktorem nauk medycznych, psychologiem, psychoterapeutą.

W 2003 roku ukończyłam psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS) w Warszawie. W 2009 roku ukończyłam kurs psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W 2010 roku obroniłam doktorat także w IPiN. Odbyłam studia podyplomowe z Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej (SWPS) i z Psychologii Klinicznej realizowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej i IPiN.

Doświadczenie zawodowe zdobywam nieprzerwanie od 1999 roku, kiedy to zaczęłam uczęszczać na różnego rodzaju staże i wolontariaty w zakresie pomocy psychologicznej. Przez 8 lat byłam zawodowo związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii. Moja praca zawodowa przebiega trójtorowo: praca z klientem/pacjentem w zakresie bezpośredniej pomocy psychologicznej (Poradnie Zdrowia Psychicznego i gabinet prywatny nieprzerwanie), praca dydaktyczna i naukowa. Jestem autorką blisko trzydziestu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Jestem adiunktem w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Prowadzę zajęcia dydaktyczne z psychologii klinicznej i psychologii rozwojowej na kierunku psychologia, jestem promotorem prac magisterskich, a także opiekunem Koła Naukowego Studentów Psychologii. Jednocześnie zajmuję się badaniami naukowymi.

Ponadto pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Sulejówku, a także w gabinetach prywatnych w Warszawie i Wołominie.

Pracuję przede wszystkim z osobami dorosłymi doświadczającymi różnego rodzaju trudności związanych ze zdrowiem psychicznym, codziennym funkcjonowaniem, w sytuacjach kryzysu, doświadczających poczucia osamotnienia, zagubienia, mających obniżone poczucie własnej wartości. Prowadzę psychoterapię integracyjną osób dorosłych i nastolatków cierpiących z powodu problemów osobistych, zaburzeń lękowych, nastroju, osobowości, terapię par i poradnictwo psychologiczne, w razie potrzeby konsultacje dla rodzin i rodziców.

Pracuję pod stałą opieką certyfikowanego superwizora.

Współpracujemy

Anna Kania-ŻakPsychiatra
Z powodów zdrowotnych do połowy stycznia 2020 doktor Kania -Żak nie przyjmuje nowych pacjentów.

 

Lekarz specjalista psychiatra. Ukończyła II Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Warszawie. Staże specjalizacyjne odbywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracowała jako zastępca ordynatora na oddziale detoksykacyjnym w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach, jako konsultant w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rasztowie oraz jako biegły sądowy. Aktualnie pracuje w ośrodku Monar oraz współpracuje z poradniami psychologicznymi . Obecnie w trakcie procesu certyfikacji do tytułu psychoterapeuty uzależnień i współuzależnień. Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowań. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych (napady lęku, nerwice wegetatywne, reakcje sytuacyjne, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne), zaburzeń nastroju, bezsenności, zaburzeń odżywiania, osób uzależnionych, oraz osób z syndromem DDA, DDD. Stara się podchodzić do każdego pacjenta indywidualnie oraz holistycznie, gdyż uważa, że na samopoczucie i funkcjonowanie człowieka ma wpływ jego stan somatyczny, psychiczny oraz doświadczenia życiowe.