Terapia uzależnień

Na czym polega?

Leczenie uzależnień zasadniczo ma jeden cel: wyzwolić pacjenta od czynnika, który to go uzależnił. Po przebyciu terapii oczekiwane jest, że pacjent zaprzestanie stosować daną substancję psychoaktywną lub praktykować dane zachowanie, lub że przynajmniej znacznie zmniejszy się częstość tychże zjawisk. Wyróżnia się też różne inne cele terapii uzależnień. Proces ten prowadzić ma do zredukowania szkodliwych skutków nałogu pacjenta, a także umożliwić mu powrót do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Właściwa terapia uzależnień opiera się na takich oddziaływaniach, jak:

  • reprogramming (uczenie pacjenta nowych, korzystnych dla zdrowia zachowań oraz postaw)
  • psychoedukacja
  • psychoterapia indywidualna
  • treningi umiejętności
  • terapia skoncentrowana na rozwiązaniach