Terapia par

Dla kogo?

Terapia par zalecana jest dla osób które doświadczają w związku różnego rodzaju trudności, kryzysów. W ich relacji dochodzi do kłótni, pojawia się obojętność, występuje silna zależność, zazdrość, pojawiła się zdrada, na związek nadmierny wpływ mają osoby trzecie.

W czym pomaga terapia?

Po wstępnej konsultacji terapeuta proponuje formę terapii – razem lub osobno. Spotkania mają pomóc w przezwyciężeniu trudności, poprawić jakość wzajemnych relacji lub jeśli okaże się to wolą którejś ze stron ułatwić proces rozstawania, aby był jak najmniej bolesny i raniący dla partnera i pozostałych członków rodziny.