Psychoterapia indywidualna

Na czym polega?

To cykl spotkań polegających na bezpośrednim kontakcie terapeuty i klienta celem których jest zidentyfikowanie obszarów problemowych, ustalenie celów a następnie praca nad nimi.
Poprzez zrozumienie nieświadomych przyczyn zachowań, postaw i reakcji emocjonalnych klienta dochodzi się do zmiany.

Efektem pracy terapeutycznej będzie np.

  • lepsze radzenie sobie z lękiem,
  • poprawa samooceny,
  • zdolność tworzenia stałych relacji,
  • uruchomienie motywacji do działania,
  • zwiększenie samokontroli wprowadzenia zmian w swoje życie.

Jak długo trwa?

Długość pracy terapeutycznej ustalana jest indywidualnie w trakcie zawierania kontraktu na pierwszych spotkaniach. Możliwa jest psychoterapia długoterminowa i krótkoterminowa. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut, odbywa się raz w tygodniu, najlepiej o stałej porze. Praca terapeutyczna objęta jest regułami ustalanymi w trakcie zawierania kontraktu terapeutycznego