Porady psychologiczne

Dla kogo?

Przeznaczona jest dla osób które potrzebują pomocy w określonej sytuacji. Najczęściej 1-4 spotkania. Podczas spotkań psycholog diagnozuje problemy z którymi zgłasza się osoba. Próbuje również ustalić konkretne działania służące rozwiązaniu problemów.

Etapy:

  • Diagnoza problemu
  • Określenie czynników powodujących problem
  • Poszukiwanie sposobów rozwiązania
  • Planowanie zmiany i motywowanie oraz wspieranie pacjenta na drodze do zmiany

Porada może być wstępem do psychoterapii.