Interwencje kryzysowe

Dla kogo?

Forma pomocy psychologicznej w trudnych, zagrażających sytuacjach jak: śmierć bliskiej osoby, gwałt, utrata pracy, rozwód, wypadek. Ma na celu zapewnienie wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa i zredukowanie lęku, a w konsekwencji zapobieżenie dalszym kosztom emocjonalnym związanym z traumatycznym doświadczeniem lub kryzysem życiowym. Jest czasowo ograniczona – nie mniej niż 5 spotkań. Może być wstępem do psychoterapii.

Obszary kryzysów:

  • Rozwojowe: pojawienie się nowego członka rodziny, przejście na emeryturę
  • Sytuacyjne: utrata pracy, wypadek, nagła choroba, śmierć kogoś bliskiego
  • Egzystencjalne: kryzys wieku średniego
  • Środowiskowe: huragany, powodzie, epidemie, wojny